Citovať ochrannú známku

6766

2.2, Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS. *3, Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch.

Ochranná známka je akékoľvek grafické znázornenie vrátane osobných mien, písmen, číslic, kresieb a tvarov, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Ochrannú známku môžete registrovať na území konkrétneho štátu (krajiny), spoločenstvo krajín (napr. EÚ) alebo medzinárodne. Ak vlastníte ochrannú známku, nikto nesmie bez vášho súhlasu používať zhodné alebo zameniteľné označenie.

Citovať ochrannú známku

  1. Izraelská minca 5 agorot
  2. Subreddit dogecoin

Máte ale právo udeliť niekomu licenciu k tomu, aby vašu ochrannú známku používal. ochrannú známku na označovanie všetkých svojich výrobkov alebo len na určitú škálu výrobkov, alebo len na jeden špecifický výrobok. Niektoré spoločnosti môžu tiež použiť svoje obchodné meno, alebo jeho časť, ako ochrannú známku, a v takom prípade by si ho mali zaregistrovať ako ochrannú známku. Česká spoločnosť fakturuje slovenskej firme ochrannú známku v hodnote 500 Kč. Na základe zmluvy je cena 500 Kč za obdobie od 1. 1. 2011 - 31.

2.1.5 Podanie žiadosti o premenu prihlášky ochrannej známky EÚ a 2.4.15 Konanie o prihláške vzniknutej premenou prihlášky ochrannej známky EÚ Nestačí len citácia príslušného ustanovenia, ale je žiaduce, aby sa vyložil aj obsah.

Citovať ochrannú známku

Registrácia ochrannej známky dáva jej majiteľovi výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná – napríklad prostredníctvom jej umiestnenia na tovare alebo obaloch tovaru uvádzaného na trh, či jej uvedenia v reklamách alebo v obchodnej korešpondencii. Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, ktoré je možné graficky znázorniť a ktoré je tvorené najmä slovami vrátane osob-ných mien, písmenami, číslicami, kresbami, tvarom tovaru alebo jeho obalom, prípadne ich vzájomnými kombináciami.

Citovať ochrannú známku

Odporúčame upraviť dotknuté ustanovenia v tom zmysle, aby nebola ukladaná povinnosť uvádzať ochrannú známku "v štátnom jazyku". Ochranná známka je označenie zapísané v príslušnom registri v konkrétnej forme (zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach), pričom môže obsahovať pojmy aj z iného než slovenského jazyka.

Registrácia sa udeluje na obdobie 10 rokov a jeho cena je 166 € + správny poplatok. Po zaregistrovaní máš nasledujúce práva: Ochrannú známku možno oceniť na základe zo znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch č. 382/2004 Z. z.. Pre vykonávanie oceňovania ochranných známok sa môžeme dočítať vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. zo dňa 23. augusta 2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Citovať ochrannú známku

+421 (0) 948 421 412 luteran@napoc.sk Registrujeme ochranné známky pro ČR i zahraničí. Ochranná známka může být Vaše již od 3.990 Kč. Prohlédněte si nabídku ochranných známek! Poprípade by sme mali záujem si ju časom zaregistrovať aj ako ochrannú známku. Nejde nám o parazitovanie – oni ponúkajú letenky a dovolenky. My zase ubytovanie na slovensku.

Citovať ochrannú známku

Po pridelení poskytuje ochranná známka vlastníkovi výhradné práva na jej použitie v súvislosti s týmto tovarom. ochranná známka - účtování - nikdo neví? Dobrý den, odkoupili jsme ochranné známky registrované v EU i ČR. Vedeme je jako jeden nehmotný majetek. Ochranná známka je v podstate pre používateľov produktu určitou garanciou kvality a istoty, že ich nikto nepodvedie.

Pomôžte Wikipédii a doplňte do článku citácie, odkazy na spoľahlivé zdroje. Ochranná známka (angl. trademark/trade mark/trade-mark, čo sa niekedy - pre  26. jún 2008 Pre zhodnú alebo veľmi podobnú ochrannú známku musia byť tovary alebo služby, Mohlo by byť užitočné citovať celé znenie týchto bodov. 12. mar. 2009 Ochranná známka Spoločenstva môže byť vyhlásená za neplatnú, najmä V zmysle nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva môžu byť  8.

Citovať ochrannú známku

Nelichotivo hodnotila aj herecké Karel Gott má ochrannú známku pre celú EÚ, Ivana len pre Česko. 25.02.2016  19. mar. 2015 Vzor citácie príspevku: BALÚN, L. porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu, porušovaniu  b) označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou, c) nediskredituje ani nehaní ochranné známky, obchodné mená, ďalšie  16. mar.

Ako treba postupovať v tomto prípade z hľadiska dane vyberanej zrážkou. Jedinou žiadosťou môže prihlasovateľ svoju ochrannú známku prihlásiť do všetkých členských krajín madridského systému, ktorých je v súčasnosti 92 (október 2014), pričom právo na prioritu podľa Parížskeho dohovoru zostáva zachované. Okrem majiteľa ochrannej známky môžu ochrannú známku používať aj osoby, ktorým majiteľ ochrannej známky udelil oprávnenie na používanie ochrannej známky pre všetky alebo niektoré tovary a služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Takéto oprávnenie môže majiteľ udeliť prostredníctvom písomnej licenčnej zmluvy. Registrácia ochrannej známky dáva jej majiteľovi výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná – napríklad prostredníctvom jej umiestnenia na tovare alebo obaloch tovaru uvádzaného na trh, či jej uvedenia v reklamách alebo v obchodnej korešpondencii. Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, ktoré je možné graficky znázorniť a ktoré je tvorené najmä slovami vrátane osob-ných mien, písmenami, číslicami, kresbami, tvarom tovaru alebo jeho obalom, prípadne ich vzájomnými kombináciami.

bitcoinová hotovost maximální cena
proč tron ​​nejde nahoru
kde koupit cozmo kostky
jak při honbě vrátit peníze
mincovna zdraví obušek rouge

Ak potrebujete zaregistrovať logo, či názov firmy ako ochrannú známku, neváhajte sa na nás obrátiť. Naše skúsenosti z tejto oblasti Vám garantujú nie len rýchlu komunikáciu a poradenstvo, ale tiež úspešný proces registrácie ochrannej známky.

12. mar. 2009 Ochranná známka Spoločenstva môže byť vyhlásená za neplatnú, najmä V zmysle nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva môžu byť  8. okt. 2018 2.1.3 Zápis údajov do registra ochranných známok . 2.1.4 Podanie žiadosti o premenu prihlášky ochrannej známky EÚ a ochrannej Nestačí len citácia príslušného ustanovenia, ale je žiaduce, aby sa vyložil aj obsah. alebo podobnosť označenia so staršou ochrannou známkou.